Uslovi korišćenja za Trebević Info Portal

Ovi Opšti Uslovi korišćenja će upravljati vašim korištenjem naše internet stranice, Trebević Info portal dostupne na adresi http://trebevic.net/.

Ovi Opšti Uslovi će se primenjivati u potpunosti i uticati na vaše korišćenje ove internet stranice. Koristeći ovu internet stranicu, pristali ste na sve uslove korišćenja napisane ovde. Ne smete koristiti ovu internet stranicu ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih Opštih uslova i odredbi.

Prava intelektualne svojine

Osim sadržaja koji posjedujete, prema ovim Uslovima, Trebević Info Portal i / ili njegovi davaoci licenci posjeduju sva prava intelektualne svojine i materijale sadržane na ovoj internet stranici.

Dobijate ograničenu licencu samo u svrhu pregleda materijala koji se nalazi na ovoj internet stranici.

Ograničenja

Posebno ste ograničeni na sve od navedenog:

  • objavljivanje bilo kog materijala sa sajta na bilo kom drugom sajtu;
  • prodaju, podlicenciranje i / ili na drugi način komercijalizaciju bilo kojeg materijala Web lokacije;
  • javno izvođenje i / ili prikazivanje bilo kog materijala na internet stranici;
  • korišćenje ove internet stranice na bilo koji način koji je ili može biti štetan za ovu internet stranicu;
  • korišćenje ove internet stranice na bilo koji način koji utiče na pristup korisnika ovoj internet stranici;
  • Korišćenje ove internet stranice suprotno važećim zakonima i propisima, ili na bilo koji način koji može prouzrokovati štetu internet stranici ili bilo kojoj osobi ili poslovnom subjektu;
  • uključivanje u bilo kakvo prikupljanje podataka, izvlačenje podataka ili bilo koju drugu sličnu aktivnost u vezi sa ovom internet stranicom;
  • da koristite ovu internet stranicu da biste učestvovali u bilo kom oglašavanju ili marketingu.

Određene oblasti ove internet stranice imaju ograničeni pristup i Trebević Info Portal može dodatno ograničiti pristup vama u bilo koje područje ove internet stranice, u bilo koje vrijeme, u apsolutnoj diskreciji. Bilo koji korisnički ID i lozinka koju možete imati za ovu internet stranicu su povjerljivi i morate čuvati i povjerljivost.

Vaš sadržaj

U ovim Opštim uslovima i odredbama internet stranice, “Vaš Sadržaj” će označavati bilo koji audio, video tekst, slike ili drugi materijal koji odaberete da se prikaže na ovoj internet stranici. Prikazivanjem Vašeg sadržaja, Vi dajete Trebević Info portalu neekskluzivnu, svjetsku neopozivu, licenciranu dozvolu za korišćenje, reprodukciju, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju u svim medijima.

Vaša privatnost

Pročitajte naša Pravila o privatnosti.

Vaš sadržaj mora biti vaš vlastiti i ne smije biti napad na prava trećih strana. Trebević Info Portal zadržava pravo da ukloni bilo koji od Vaših sadržaja sa ove internet stranice u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.

Ne garantujemo

Ova internet stranica je obezbjeđena “kao što jeste”, sa svim greškama, a Trebević Info portal ne izražava nikakva zastupanja ili garancije bilo koje vrste u vezi sa ovom internet stranicom ili materijalima koji se nalaze na ovoj internet stranici. Takođe, ništa što se nalazi na ovoj internet stranici neće se tumačiti kao savet.

Ograničenje odgovornosti

Ni u kom slučaju Trebević Info Portal, niti bilo koji od njegovih službenika, direktora i zaposlenih, neće biti odgovoran za bilo šta što proizilazi ili je na bilo koji način povezano sa vašim korišćenjem ove internet stranice, bez obzira na to da li je takva odgovornost ugovorena. Trebević Info Portal, uključujući svoje službenike, direktore i zaposlene, neće biti odgovoran za bilo kakvu indirektnu, posljedičnu ili posebnu odgovornost koja proizilazi ili je na bilo koji način povezana sa Vašim korištenjem ove internet stranice.

Naknada štete

Ovim putem ste obavezani da obeštetite u najvećoj mogućoj mjeri Trebević Info portal od bilo koje i / ili svih obaveza, troškova, zahteva, uzroka akcije, štete i troškova koji nastanu na bilo koji način u vezi sa kršenjem bilo koje odredbe ovih Uslova.

Klauzula o isključivosti

Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova nevažeća prema bilo kojem važećem zakonu, takve odredbe će biti izbrisane bez uticaja na preostale odredbe ovog Ugovora.

Varijacija uslova

Trebević Info Portal je dozvoljeno da revidira ove Uslove u bilo kom trenutku koji smatra prikladnim, a korišćenjem ovog Web sajta se očekuje da redovno pregledate ove Uslove.

Dodjeljivanje

Trebević Info Portal ima pravo da dodijeli, prenese i podugovori svoja prava i / ili obaveze prema ovim Uslovima bez ikakvog obaveštenja. Međutim, nijedno od vaših prava i / ili obaveza prema ovim Uslovima ne smijete dodijeliti, prenijeti ili podugovoriti.

Čitav sporazum

Ovi Uslovi čine cijeli sporazum između Trebević Info portala i Vas u vezi sa Vašim korišćenjem ove internet stranice, i zamjenjuju sve prethodne dogovore i sporazume.

Pravo i nadležnost.

Ovim Uslovima će se rukovoditi i tumačiti u skladu sa zakonima Države Bosne i Hercegovine, a vi se podvrgavate neisključivoj nadležnosti državnih i saveznih sudova lociranih u Bosni i Hercegovini za rješavanje bilo kakvih sporova.