Ministarstvo formiralo stručne timove radi reforme unapređenja obrazovanja

Izvor: SRNA

Objavio:

trebevic.net

- prije 2 mjeseci u

Republika Srpska

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske formiralo je 30 stručnih timova za pojedine nastavne predmete, čiji je zadatak da učestvuju u pripremi mjera i aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju obrazovanja, rečeno je u Ministarstvu.

Timovima rukovodi Republički pedagoški zavod, a zadatak treba da obave u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje reforme obrazovanja za 2020. godinu.

Iz Ministarstva su podsjetili da je Vlada Republike Srpske na posljednjoj sjednici usvojila Informaciju o realizaciji aktivnosti za sprovođenje reforme u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj za prvi kvartal ove godine.

Pri izradi Akcionog plana ekspertski tim se rukovodio željom i vizijom da Srpska u 21. vijeku ima predškolske ustanove i škole koje su sigurna i podsticajna mjesta za razvoj i učenje, u kojima se djeca ne samo pripremaju za budući život, već u njima žive život.

Škola treba da bude stimulativno okruženje u kojem se djeca dobro osjećaju, okruženje kojem pripadaju i doživljavaju ih korisnim i svojim, čime škola treba da dobije epitet nove škole za novo doba – navode iz Ministarstva.

U oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja planirano je da stručni tim izvrši analizu ishoda učenja u programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, definiše ishode učenja prilagođene osnovnim karakteristikama različitih smetnji kod djece i predloži aktivnosti kojima će se podizati svijest o važnosti i značaju ranog učenja.

Predviđene su i aktivnosti kojima će se kontinuirano obezbjeđivati stimulativno okruženje za razvoj djece, te da se predloži program obuka za vaspitače i stručne saradnike s ciljem efikasnije primjene inoviranog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Kada je riječ o oblasti osnovnog vaspitanja i obrazovanja, stručni timovi će analizirati važeći nastavni plan i program sa fokusom na ishode učenja, cjelovit razvoj i efikasan nastavak školovanja, predložiti nastavni program dodatne nastave, te fakultativne nastavne programe.

Stručni timovi će predložiti promjene u organizaciji nastave s ciljem veće podrške razvoju i učenju, te razviti nastavne planove i programe za učenike sa smetnjama u razvoju koji su prilagođeni osnovnim karakteristikama različitih smetnji kod djeteta.

Njihov zadatak je i da predlože program obuka za nastavnike i stručne saradnike s ciljem efikasnije primjene nastavnih programa.

U oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja zadatak stručnih timova je da predlože inovirane nastavne planove i programe za srednje stručno obrazovanje i vaspitanje za prve razrede u skladu sa standardima zanimanja i potrebama tržišta rada, s naglaskom na povećanje fonda časova praktične nastave, a za ostale razrede svake naredne godine, sukcesivno, usaglase novi obrazac modula koji će omogućiti efikasnije definisanje ishoda učenja (u sferi znanja, vještina i potrebnih stavova) i razvoj ključnih kompetencija – navode iz Ministsratva.

Planirano je da razviju nastavne planove i programe za učenike sa smetnjama u razvoju koji su prilagođeni osnovnim karakteristikama različitih smetnji kod djeteta, te predlože program obuka za nastavnike i stručne saradnike s ciljem efikasnije primjene nastavnih programa.

U Ministarstvu prosvjete i kulture naglašavaju da je Republički pedagoški zavod prvi put pripremio i publikovao standarde zanimanja za stručne saradnike, što predstavlja prvi korak u razvijanju programa stručnog usavršavanja vaspitno-obrazovnih radnika.

Stručni timovi proučavaju važeće nastavne planove i programe, kao i predškolski program, te zauzimaju stavove, razmjenjuju preporuke i prijedloge za njihovo inoviranje sa fokusom na ishode učenja, na program dodatne i fakultativne nastave, te reorganizaciju nastave s ciljem veće podrške razvoju i učenju – ističu iz Ministarstva.

Vanredne okolnosti izazvane epidemijom usljed širenja virusa korona utiču na dinamiku i efikasnost i rada stručnih timova, što sigurno ima uticaj i na ostavrivanje zadataka u predviđenim rokovima, ali iz Ministarstva naglašavaju da stručni timovi rade u kontinuitetu i odgovorno, te da očekuju da će svi predviđeni rokovi biti ispoštovani.

Ostavite komentar

Your email address will not be published.

Oglasi

Slider
Slider