Izvještaj zbog malverzacija sa zemljištem opštine Istočni Stari Grad

Izvor: SRNA

Objavio:

trebevic.net

- prije 7 months u

Istočno Sarajevo

Foto izvor: MUP RS/FB

Uprava kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijela je Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu izvještaj o počinjenim krivičnim djelima protiv tri lica zbog malverzacija u vezi sa zemljištem na području opštine Istočni Stari Grad.

Izvještaj je podnesen protiv lica čiji su inicijali B.G, načelnik opštine Istočni Stari Grad, M.K, njegov savjetnik, i D.Š, ovlašteni sudski vještak arhitektonsko-građevinske struke, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Srna saznaje da je riječ o Boji Gašanoviću, Malku Koromanu i Draganu Šojiću.

– Izvještaj je podnesen protiv B.G. iz Istočnog Starog Grada i M.K. sa Pala zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, a protiv D.Š. sa Pala da je počinio krivično djelo nesavjestan rad u službi – dodaje se u saopštenju.

U saopštenju iz MUP-a navode da su krivična djela izvršili na način da su u periodu 2014-2017. godine, vršeći svoje dužnosti, organizovali prodaju ili zamjenu nekretnina /ostalog građevinskog zemljišta/ u svojini opštine Istočni Stari Grad, te na taj način pribavili imovinsku korist u iznosu od najmanje 1.260.099 KM, a za koji iznos je oštećena i opština Istočni Stari Grad.

Prema nezvaničnim saznanjima Srne, prvoprijavljeni Bojo Gašanović je obavljajući dužnost načelnika opštine Istočni Stari Grad u periodu 2014-2017. godine organizovao prodaju ili zamjenu nekretnina /ostalog građevinskog zemljišta/ u svojini opštine Istočni Stari Grad, koju je je realizovao iako je znao da je tržišna vrijednost zemljišta višestruko veća od početne prodajne cijene utvrđene od angažovanog vještaka arhitektonsko-građevinske struke.

Pri tom, Gašanović je u postupcima koji su pratili prodaju ili zamjenu predmetnih nekretnina u pogledu utvrđivanja početne tržišne cijene zemljišta postupio protivno imovinskim interesima opštine Istočni Stari Grad i u suprotnosti sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave nije inicirao angažovanje vještaka relevantne struke što mu je bila obaveza, pa je propušteno da se utvrdi stvarna tržišna vrijednost građevinskog zemljište na kojem je po kulturi postojala šuma, čija masa i vrijednost nije utvrđivana u ovim postupcima.

Tako su kupci zemljišta kupovinom nekretnina – zemljišta postajali i vlasnici šume, odnosno omogućeno im je sticanje prava svojine nad nekretninama čija je tržišna cijena znatno veća od cijene koju su platili opštini Istočni Stari Grad.

Kupci su ubrzo te nekretnine preprodavali trećim kupcima po znatno većoj cijeni i za veće novčane iznose od iznosa koji su plaćani opštini Istočni Stari Grad čime su pribavili imovinsku korist u iznosu od najmanje 1.260.099 KM. Za taj iznos opština Istočni Stari Grad je i oštećena.

Drugoprijavljeni Malko Koroman je, prema saznanjima Srne, obavljajući poslove službenog lica zaposlenog u opštini Istočni Stari Grad na poslovima savjetnika načelnika opštine Istočni Stari Grad, zajedno sa Gašanovićem učestvovao u organizovanju prodaje ili zamjene nekretnina /ostalog građevinskog zemljišta/ u svojini opštine Istočni Stari Grad.

Prodaja ili zamjena je realizovana iako je Koroman znao da je tržišna vrijednost zemljišta višestruko veća od početne prodajne cijene utvrđene od angažovanog vještaka arhitektonsko-građevinske struke, pa je i lično učestvovao u kupovini zemljišta od opštine koje bi ubrzo preprodao po znatno većoj cijeni ostvarujući kao preprodavac ličnu imovinsku korist, odnosno kao opunomoćenik trećih lica koji su kupili zemlju od opštine Istočni Stari Grad vršio preprodaju istih nekretnina na tržištu po znatno većim cijenama, čime su lica pribavili imovinsku korist u iznosu od najmanje 1.260.099 KM, a za koji iznos je ova opština i oštećena.

Trećeprijavljeni Dragan Šojić kao službeno lice, ovlašteni sudski vještak arhitektonsko-građevinske struke, obavljajući poslove izrade nalaza – utvrđivanja procjene trenutne tržišne cijene građevinskog zemljišta na području opštine Istočni Stari Grad za naručioca posla, opštinu Istočni Stari Grad, očigledno je nesavjesno postupao vršeći ove poslove u suprotnosti sa pravilima struke.

Prema nezvaničnim saznanjima Srne, Šojić je propustio da naručiocu posla ukaže na činjenicu o potrebi timskog vještačenja predmetnih nekretnina odnosno o neophodnom angažovanju vještaka druge struke /šumarske struke/ s obzirom na to da se na površini većeg broja nekretnina koje su bile predmet njegovog vještačenja i izrade nalaza o procjeni cijene građevinskog zemljišta nalazila šuma čija masa i vrijednost nije utvrđivana.

Za tu činjenicu je vještak znao i imao je obavezu da postupi u skladu sa članom 32 Zakona o vještacima, što nije učinio, pa je naručioc posla – opština Istočni Stari Grad nekretnine /zemljište/ na kojem se nalazila šuma prodao trećim licima bez utvrđivanja drvne mase i vrijednosti kulture na nekretninama – zemljištu, odnosno kupci zemljišta postajali su i vlasnici šume a opštini Istočni Stari Grad pričinjena je materijalna šteta u iznosu od najmanje 1.260.099 KM.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Slider
Slider