I. Ilidža: Konkurs za dodjelu stipendija studentima

Izvor: isticnailidza.net

Objavio:

trebevic.net

- prije 2 mjeseci u

Istočno Sarajevo

Foto izvor: Trebević.net

Broj: 01-023-337/20

Datum: 23.07.2020. godine

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Zakona o studentskom standardu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 34/08), člana 70. Statuta opštine Istočna Ilidža („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“ broj: 13/05, 32/07, 13/08 i 5/12), Odluke o iznosu i broju stipendija studentima prvog ciklusa javnih visokoškolskih ustanova za akademsku 2019/20. godinu broj: 01-023-335/20 od 23.07.2020. godine i člana 3. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija broj: 01-023-203/18. od 25.05.2018. godine, Načelnik opštine Istočna Ilidža raspisuje

KONKURS
za dodjelu stipendija Opštine Istočna Ilidža studentima prvog ciklusa

studija na javnim visokoškolskim ustanovama za školsku 2019/2020. godinu

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu 59 stipendija sljedećim kategorijama studenata:

uspješni studenti prvog ciklusa studija javnih visokoškolskih ustanova
a) deficitarna zanimanja (elektrotehnički fakultet, medicinski fakultet, mašinski fakultet, građevinski fakultet, arhitektonski fakultet, farmaceutski fakultet, filozofski fakultet – studijski program: matematika i fizika, matematika i računarstvo, prirodno-matematički fakultet – studijski program: hemija)
b) ostala zanimanja (ostale javne visokoškolske ustanove)

……………………………………………………………………………………… 58 stipendija

učenik generacije srednjih škola sa područja opštine Istočna Ilidža za školsku 2019/20 godinu………………..……………………………………………………..1 stipendija

Stipendije se dodjeljuju prema odvojenim rang-listama za svaku od navedenih kategorija studenata.

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Pravo učešća na Konkurs imaju redovni studenti II i viših godina studija prvog ciklusa javnih visokoškolskih ustanova i studenti koji su očistili prvi semestar, sa stalnim prebivalištem na području opštine Istočna Ilidža, a da nisu obnovili godinu studija za koju konkurišu i da nisu korisnici stipendije drugog organa.

III

Posebni uslovi za dodjelu stipendija

Pored opštih uslova navedenih u tački II ovog konkursa, uspješni studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija moraju ispunjavati i sljedeći posebni uslov, za deficitarna zanimanja da imaju položene ispite iz predhodnih godina studija sa prosječnom ocjenom 6,50 i više, a za ostala zanimanja da imaju položene ispite iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom 8,50 i više.

IV

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendije su:

uspjeh u predhodnim studijskim godinama
upisna godina studija
univerzitet u kome pohađaju studije
V

Potrebna dokumenta

Kandidati koji konkurišu obavezni su dostaviti sledeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od šest mjeseci:

Uredno popunjen obrazac prijave na konkurs za dodjelu studentske stipendije
Uvjerenje o prebivalištvu kandidata (CIPS) ( ovjerena kopija)
Potvrdu o statusu redovnog studenta (orginal)
Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja (orginal)
Potvrdu da ne obnavlja godinu studija za koju konkuriše (orginal),
Potvrdu da je položio sve ispite iz prethodne godine studija (samo za studente koji ispunjavaju ovaj uslov) (orginal)
Ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja
Fotokopiju tekućeg računa i računa banke kod koje je račun otvoren

Napomena:

Zbog kolektivnih godišnjih odmora na većini visokoškolskih ustanova, dokumenta pod rednim brojevima 3, 4, 5 i 6 se mogu naknadno dostaviti najkasnije do Konačne rang liste (25 dana od zatvaranja Konkursa). Kao zamjenski dokument koji se treba dostaviti u vrijeme trajanja konkursa je kopija indeksa. Oni kandidati koji ne dostave dokumenta pod rednim 3, 4, 5 i 6 ni u produženom roku smatraće se da je prijava ne potpuna i biće odbačena.

Učenik generacije:

Uredno popunjen obrazac prijave na konkurs za dodjelu studentske stipendije
Odluku nastavničkog vijeća ili diplomu o izboru učenika generacije (kopija)
Potvrda o statusu redovnog studenta (orginal)
Uvjerenje o prebivalištvu kandidata (CIPS) (ovjerena kopija)
VI

Prijave sa potrebnom dokumentaciom mogu se dostaviti poštom na adresu: Opština Istočna Ilidža Vojvode Radomira Putnika br.2, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, sa naznakom: Komisiji za stipendije ili lično u prijemnoj kancelariji (Matični ured) Opštinske uprave. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII

Konkurs se objavljuje u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Republike Srpske, na Web stranici opštine (www.istocnailidza.net) i oglasnoj tabli Opštinske uprave.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Republike Srpske. Rang-lista kandidata kojima će biti dodijeljene stipendije za 2019/2020. godinu biće objavljena na Web stranici Opštine: www.istocnailidza.net i oglasnoj tabli opštine.

Zahtjev za dodjelu stipendija možete preuzeti ovdje.

Izjavu studenta možete preuzeti ovdje.

Načelnik opštine

Marinko Božović

Ostavite komentar

Your email address will not be published.

Oglasi

Slider
Slider