Demant načelnika Istočnog Novog Sarajeva Ljubiše Ćosića

Izvor: Istok

Objavio:

trebevic.net

- prije 7 months u

Istočno Sarajevo

Foto izvor: SRNA

U redakciju “Istoka” je stigao demant načelnika Istočno Novo Sarajevo Ljubiše Ćosića na tekst „Ko je SNSD-ov kandidat za gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić – Komšo“, koji objavljujemo u cjelini:

Poštovani,

Poštovani povodom tekst objavljenog na Vašem internet portalu www.istokrs.com, dana 10.06.2020.godine, pod naslovom „Ko je SNSD-ov kandidat za gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić – Komšo“, želim da vam uputim zahtjev za demanti, u kojem osporavam navode objavljene u tekstu i molim Vas da iste objavite, kako bi se umanjilo, i spriječilo dalje nanošenje štete mojoj ličnosti i porodici, prouzrokovane neistinama navedenim u tekstu.
Moja lična i profesionalna biografija koju ste objavili na početku teksta, samo djelimično, je odraz mojih ličnih, obrazovnih, radnih i ostalih postignuća, koje sam, kao i svaki drugi pojedinac u ovom društvu, postigao radom, zalaganjem, trudom i odricanjem. Član SNSD-a kao političke partije, jesam, ali ni u kom slučaju sebe ne smatram „partijanerom“, što je jedan od grubljih oblika vrijeđanja pojedinca koji dobrovoljno pripada nekoj formalnoj ili neformalnoj organizaciji. Moja dobrovoljna pripadnost političkoj partiji je iskorištena da se vrijeđaju rezultati koje sam samostalno postigao u životu. Isključivo svojim radom, i u ovom slučaju obrazovnim i profesionalnim karakteristikama. Za razliku od mnogih, prije svega iz političkog i javnog života, kolege i prijatelje koje sam upoznao i stekao tokom srednjoškolskih, studentskih i radnih dana, su tu, prisutne u društvu, i čine dio naših života. Oni su ti koji će posvjedočiti o podacima iz moje biografije, i opisati ih onim kakvim jesu, ali sigurno ne kroz vrijeđanje koje je istaknuto u tekstu koji ste objavili.
U dijelu tekst sa podnaslovom „Komšo Ćosić“, na samom početku je nastavljeno sa uvredama koje mi nanose bol i izazivaju osjećaj ugroženosti. Kaže se da se za mene „vezuju brojne afere“, a potom pominjete nadimak „Komšo“ iz naslova teksta. Nijedna istražna i pravosudna institucija u ovoj zemlji nije pokrenula niti utvrdila neku aferu koja bi u mom slučaju rezultirala prekršajom ili krivičnim postupkom, a potom i pravosnažnom presudom. Ukoliko nastavite objavljite ovakve tekstove, sigurno da ću Vam dostaviti i validne potvrde o tome. Prema tome, koristeći riječ „afera“, namjerno se stvara negativna predstava o meni kao pojedincu i članu društva.
U Istočnom Novom Sarajevu, opštini u kojoj sam voljom građana, dva puta biran za načelnika opštine, ne postoji „čeperak“ niti „čeperci“ zemljišta, kako se navodi u tekstu, već gradsko građevinsko zemljište na kojem se u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom grade stambeni, stambeno-poslovni i poslovni objekti. Srećom, spadamo u red rijetkih i uspješnih lokalnih zajednica koje su primjer pozitivne stope razvoja građevinarstva i svega što slijedi zajedno sa tim.
Cijene po kojima investitori kupuju gradsko građevinsko zemljište i plaćaju ostale naknade su cijene utvrđene odlukama skupštine opštine, ili više, a nisu nikako „sumnjivo niske“, čime se opet nastoji nanijeti šteta meni kao pojedincu.
Ono što je najbitnije, nisam vlasnik stambenih jedinica u „svakoj novosagrađenoj zgradi“, kako navodite u tekstu, već samo one jedne u kojoj živim, koju sam uredno platio, sredstvima iz kredita i lične ušteđevine, i za to raspolažem dokumentacijom koja dokazuje isto.
Niko od članova moje uže porodice nije vlasnik stambenih jedinica u „svakoj novosagrađenoj zgradi“, već samo onih u kojima žive i čiji su vlasnik postali isključivo zahvaljujući dohodku koji su zaradili i stekli kreditnim sredstvima, koje su mogli podići kod poslovnih banaka. Za sve ovo, ja i moja uža porodica, imamo valdinu dokumentaciju, a vi ste u objavljenom tekstu sa rječju „Ćosićevi“ grubo uvrijedili mene i moju užu porodicu, namjerno nas dovodeći u položaj da trpimo nematerijalnu štetu i osjećaj ugorženosti u društvu.
Kada je u pitanju dio teksta koji se odnosi na izgradnju sportske dvorane u Istočnom Novom Sarajevu, a obuhvata osnovni ugovor o izvođenju radova sa preduzećem „Jokić invest“ d.o.o. Zvornik, kao i ugovor o dodatnim radovima na izgradnji sportske dvorane, prije svega, želim da vas obavjestim da su sve ove aktivnosti vođene na bazi Zakona o javnim nabavkama u BiH, kao i izvještaj nadzornog organa na realizaciji ovog projekta, a to je Republička direkcija za obnovu i izgradnju.
Projekat izgradnje sportske dvorane u Istočnom Novom Sarajevu, u ovoj fazi, finansira se sredstvima Vlade Republike Srpske u iznosu od 2.000.000,00 KM, a ostatak sredstava je obezbjeđen iz budžeta opštine Istočno Novo Sarajevo.
Obavještavam Vas da je izgradnja dvorane započeta davne 2003.godine, i da je do momenta rušenja krovne konstrukcije 2012.godine, u njenu izgradnju utrošeno skoro 7,5 miliona KM sredstava tada grada Srpsko Sarajevo, Vlade Republike Srpske i opštine Istočno Novo Sarajevo. Radovi na dvorani su nastavljeni 2018.godine, nakon ponovnog projektovanja i zahvaljujući sredstvima koju obezbjeđena iz prethodno navedenih izvora.
Istina je da se za izgradnju ove dvorane vežu brojne afere, ali isključivo one koje se odnose na period od početka gradnje, pa do momenta rušenja krovne konstrukcije. Želim Vas obavjestiti da se o tome vodi i sudski postupak koji opština Istočno Novo Sarajevo, kao tužilac, putem Pravobranilaštva Republike Srpske vodi. Javnost će biti blagovremeno upoznata o istom. I još je istina, da smo zbog tih afera iz prethodnog perioda, u slučaju izgradnje ove dvorane, bili i tužena strana. I izgubili sudske sporove koje smo morali da platimo.

Gore napisano je jedina istina kada je u pitanju izgradnja sportske dvorane u Istočnom Novom Sarajevu, i za sve što sam naveo opštinska uprava opštine Istočno Novo Sarajevo posjeduje validnu i provjerljivu dokumentaciju. Iznošenjem tvrdnji navedenih u tekstu, a vežu se za izgradnju sportske dvorane, nanesena mi je nematerijalna šteta, i pokušava da mi se ugrozi ugled, na bazi napisanih neistina.
Kada je u pitanju izdavanje poslovnih prostora u poslovnom dijelu buduće sportske dvorane, obavještavam Vas da se ovaj proces vodi u skladu sa Odlukama skupštine opštine, na bazi usvojenog Pravilnika o izdavanju poslovnih prostora, potpune transparentnosti i javnosti postupka, i kroz Komisiju formiranu od službenika opštinske uprave. Sve ono što je navedeno u Vašem tekstu je samo neistina, netačno i iskrivljeno objavvljena informacija, a služi isključivo vrijeđanju i ugrožavanju moje ličnosti.
Imajući u vidu da ste i u ranijem periodu objavljivali tekstove nepoznatoga autora koji se odnose na mene, a koji su bili prepuni uvreda, pokušaja diskreditacije moje ličnosti u javnosti, izazivanja sumnje u javnosti u ispravnost i prije svega zakonitost postupaka i procesa koje kao načelnik opštine vodim, a svaki put su mi nanosili osjećaj lične ugorženosti i nematerijalne štete, molim Vas da objavite demanti.
Nadam se da će te, ukoliko u svom medijskom radu, poštujete pravila objektivnosti, tačnosti i ispravnosti informacija koje prezentujete javnosti, objaviti ovaj demanti i zaustaviti proces iznošenja neistina i moram na kraju da kažem, laži najgore vrste, koja nije svojstvena ljudima odnosno autorima tekstova koji imaju normalne ljudske pobude, o meni.

S poštovanjem,

Ljubiša Ćosić

  1. Pobogu ostavite na miru covjeka
    Ponasa se normalno bez arogancije

  2. Tako je, jedini normalan načelnik, a dušmana koliko hoćeš, vide se njegovi rezultati gdje god se okrenemo, svaka njemu cast

  3. Kadabi svi načenici bili u BiH,kao gospodn Ljubiša Ćosić, ondabi država bila naprednija. Ovakvim načelnicima treba podrška. A ne kritika kojase samo temelji na mržnji.

  4. Šta je sa zgradom gdje bio restoran “Vuk”? Smrdi nešto, a, moj komšo.

  5. Vjerujem načelniku, sve što je napisao.Cijenim ga i poštujem, nismo ista politička opcija, ali je jedan od rijetkih koji kod susreta i rješavanja problema nije gledao kojoj političkoj partiji pripadaš. Gledao je samo da riješi problem i da pomogne. Narod će na izborima ocjeniti njegov rad i mislim da će da pobjedi .

  6. Ćosa je ljudina, pustite čovjeka da radi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Slider
Slider