TI: Uvesti zakonsku obavezu proaktivnog objavljivanja informacija

Izvor: TI

Objavio:

trebevic.net

- prije 5 godina u

BiH

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) organizovao  je u Sarajevu prvu od šest obuka za institucije Federacije Bosne i Hercegovine u oblastima proaktivne transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti i predstavio ključne preporuke analiza stanja kada je riječ o otvorenim podacima i proaktivnoj transparentnosti.

TI BiH će kroz program obuka jačati kapacitete institucija FBiH u oblastima: komunikacije s javnošću, proaktivne i fiskalne transparentnosti, otvorenih podataka i komunikacije putem digitalnih medija, te izradi smjernica za postizanje veće transparentnosti i otvorenosti javne uprave što je i jedan od proklamovanih principa u Reformskoj agendi  2015-2018.

„Kroz ovaj program TI BiH nastavlja davati doprinos i pružati podršku institucijama na putu ispunjenja  zahjeva i obaveza proizašlih iz inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Kada govorimo o povećanoj transparentnosti i otvorenosti institucija, od ključne je važnosti da institucije prepoznaju vlastiti interes i prednosti u smislu boljeg funkcionisanja administracije, veće efikasnosti, ušteda, poboljšanog kvaliteta usluga a posljedično i većeg povjerenja građana u same institucije”, rekla je Lejla Ibranović, izvršna direktorica TI BiH.

Istraživanja TI BiH pokazuju da je nivo transparentnosti, odgovornosti i integriteta institucija FBiH nezadovoljavajuće. Institucije još uvijek nemaju praksu objavljivanja niti osnovnih informacija i podataka vezanih za svoj rad, kao što su indeks registar informacija pod kontrolom javnoga tijela, statistički podaci, budžeti, finansijski izvještaji ili godišnji izvještaji. Dostava podataka se vrši reaktivno, dok proaktivna transparentnost nije adekvatno regulisana zakonskim okvirom. U cilju osiguranja transparentnosti i odgovornosti, jačanja vladavine prava i dobrog upravljanja, potrebno je:

  • Izmijeniti zakone o slobodi pristupa informacijama uvođenjem odredbi o obaveznom proaktivnom objavljivanju informacija od javnog značaja;
  • Povećati broj dostupnih informacija upotrebom novih tehnologija;
  • Izraditi smjernice i zahtjeve proaktivne transparentnosti za organe uprave i upravne organizacije;
  • Uspostaviti mehanizme saradnje institucija i civilnog društva u procesu donošenja odluka, posebno u okviru aktivnosti vezanih za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlasti;
  • Jačati kapacitete institucija FBiH u oblasti proaktivne transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti.

Učesnici su među ključnim problemima istakli političku volju koja nedostaje za pokretanje promjena i nepostojanje dovoljno jakog zakonodavnog okvira, ali i istakli potrebu poštivanja preuzetih obaveza i jačanje saradnje sa civilnim društvom.

Obuke će trajati do januara 2017. godine, nakon čega će institucije korisnice ovog programa imati na raspolaganju kreirane standarde proaktivne transparentnosti za ovaj nivo vlasti.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljena.

PUB-1
PUB-2
GAT1
GAT2