Sarajlić: Nisam bio u prilici da kontrolišem odred “El mudžahedin”

Izvor: srna

Objavio:

trebevic.net

- prije 1 godina u

BiH

Foto izvor: RTRS

Na suđenju komandantu Trećeg korpusa takozvane Armije BiH Sakibu Mahmuljinu za zločine nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima na području Zavidovića i Vozuće 1995. godine, svjedok odbrane Zuhdija Sarajlić rekao je da nikada nije bio u prilici da izvrši kontrolu broja pripadnika odreda “El mudžahedin”, koji je bio u sastavu Trećeg korpusa.

Sarajlić je objasnio u Sudu BiH da je kao referent za personalne poslove u komandi korpusa, između ostalog, vodio evidenciju o personalnim podacima pripadnika armije i broju vojnih obveznika u jedinicama u sastavu korpusa. 

“Sve jedinice su bile dužne da komandi korpusa dostave svaku promjenu brojnog stanja. Moja služba je imala odličnu saradnju sa svim personalnim službama jedinica u sastavu korpusa. Јedino nikakvu saradnju nisam imao sa odredom `El mudžahedin`, od njih nismo dobijali nikakve izvještaje, zbog čega mi nije poznat sastav te jedinice”, rekao je Sarajlić. 

On je dodao da su vršene redovne kontrole jedinica, da je lično vršio reviziju podataka pripadnika u jedinicama, te da je zbog nekih dojava da je fiktivno prijavljivan njihov broj, lično išao na teren i vršio prebrojavanje. 

O tome je, kaže, izvještavao nadređenog starješinu Hajrudina Hubu, naglasivši da ne zna koje korake je on preduzimao u slučaju nekih nesuglasica. 

“Јednom sam, u ljeto 1994. godine pokušao da izvršim kontrolu odreda `El mudžahedin`, koji je bio lociran u Podbriježu blizu Zenice, tri kilometra od nas. Nije mi bilo prijatno da idem tamo, ali sam po naređenju pretpostavljenog otišao sa kolegom. Kada smo stigli, vidjeli smo da neko lice stoji naslonjeno na kapiji. Nije bio u uniformi, na sebi je imao raskopčanu košulju, razvezane cipele i preko ramena nekakvu pušku. Mi smo pretpostavili da je to stražar. To je bio pripadnik `El mudžahedina`, ali nije bio stranac, nego naš čovjek. On nam nije dozvolio da uđemo i da se sretnemo sa njihovim komandantom, uperio je pušku u vozača i mi smo se vratili”, ispričao je Sarajlić. 

Tokom unakrsnog ispitivanja tužioca Sedina Idrizovića, Sarajlić je potvrdio da su se strani državljani direktno javljali opštinskim odjeljenjima Ministarstva odbrane ili su se direktno javljali u jedinice koje su bile obavezne da o tome obavijeste opštinska odjeljenja Ministarstva. 

Tužilac je svjedoku predočio više dokumenata koji se odnose na prijem stranih državljana u Treći korpus, kao i za prekomandu pripadnika Trećeg korpusa u odred “El mudžahedin”, nakon čega je on rekao da ne zna za to i da to nikada ranije nije vidio. 

Tužilac je predočio akt službe bezbjednosti Trećeg korpusa, prema kojem se navode imena jednog Alžirca i Egipćanina kao pripadnika takozvane Armije BiH, kao i spisak pripadnika odreda “El mudžahedin” iz maja 1995. godine sa potpisom Hube. 

Sarajlić je rekao da mu nije poznato odakle pet imena pripadnika “El mudžahedina” u dokumentu u kojem se predlaže njihovo slanje u nastavni centar. 

Svjedoku nije poznato da je bilo prekomandi u odred “El mudžahedin”, te dodao da se 1995. godine dešavalo suprotno. 

“Naši ljudi su valjda došli pameti, pa su se javljali u druge jedinice. Bili su nezadovoljni po nizu pitanja. Da bi regulisali status, činili smo im uslugu”, izjavio je Sarajlić. 

Na pitanje članova Vijeća kako su oni mogli znati da je neko bio u tom odredu ako nisu imali evidenciju o pripadnicima, svjedok je odgovorio da to nisu mogli provjeriti, ali da bi ih malo propitali o događajima u jedinici i na osnovu izjave im vjerovali. 

Tužilac Idrizović je svjedoku pokazao i naredbe komandanta Trećeg korpusa o prekomandi četrdesetak pripadnika iz tri brigade u odred “El mudžahedin”. Sarajlić je rekao da nije vidio te dokumente, te izrazio sumnju da je neko “podvalio” komandantu. On je dodao da iz dvije brigade nikad nije bilo prekomandi, jer nisu bile popunjene. 

Sarajlić je rekao Sudu da nije bilo pravilo, ali da je postojala mogućnost da Ministarstvo odbrane uputi vojnog obveznika u odred “El mudžahedin”, dodajući da smatra da to nije u redu jer je, prema njegovom mišljenju, to bila paravojna jedinica. 

U nastavku svjedočenja rekao je da nije vodio evidenciju o broju domaćih državljana u odredu “El mudžahedin”, istakavši da je to bilo nemoguće. 

I za spisak sa imenima 316 Bošnjaka pripadnika odreda “El mudžahedin”, koji mu je tužilac Idrizović predočio, svjedok je rekao da danas vidi prvi put. 

Optužnica tereti Mahmuljina da kao komandant Trećeg korpusa, u čijem je sastavu djelovao i odred “El mudžahedin”, nije ništa preduzeo da spriječi zločin pripadnika tog odreda nad ratnim zarobljenicima i srpskim civilima tokom vojne akcije na širem području Zavidovića i Vozuće 1995. godine. 

Prema optužnici, pripadnici odreda su od 11. do 29. septembra 1995. godine ubili 52 ratna zarobljenika. 

Nastavak suđenja zakazan je za 9. januar.

Ostavite komentar

Oglasi

Slider
Slider