Prijedlog zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH

Izvor: Glas Srpske

Objavio:

trebevic.net

- prije 1 mjesec u

BiH

Foto izvor: Glas Srpske

Prijedlog zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH prethodno biranih od strane predsjednika Evropskog suda za ljudska prava predviđa da Predsjedništvo BiH imenuje, a Dom naroda potvrđuje imenovanje trojice domaćih sudija Ustavnog suda.

Pomenuti zakon, koji je sačinio pravni tim SNSD-a i uputio na usaglašavanje strankama iz Republike Srpske koje imaju poslanike u Parlamentu BiH, te predstavnicima hrvatskog naroda, predviđa da budu imenovana dvojica sudija iz Federacije BiH i jedan iz Republike Srpske.

Izabrane sudije pripadaju različitim narodima, a trojici stranih sudija Ustavnog suda BiH prestaje mandat danom izbora sudija u skladu sa ovim zakonom – predviđa predloženi zakon koji je u posjedu “Glasa Srpske”.

Kada je riječ o potrebnoj stručnosti i kvalifikacijama, zakon samo kratko kaže da se “za sudiju Ustavnog suda bira državljanin BiH sa pravom glasa koji je istaknuti pravnik visokog moralnog ugleda”.

U obrazloženju predloženog zakona navodi se da je ustavni osnov za njegovo donošenje sadržan u odredbama Ustava BiH kojima je regulisana mogućnost izmjene načina izbora trojice stranih sudija koje je do sada birao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava.

Kao razlog za donošenje ovog zakona navodi se potreba da BiH obezbijedi vlastiti suverenitet, koji je sadašnjim načinom izbora troje stranih sudija Ustavnog suda ograničen.

Potrebno je u skladu sa ustavnom mogućnošću obezbijediti da Ustavni sud BiH u punom kapacitetu bude popunjen sudijama državljanima BiH koje bi birao organ BiH. Kao samostalni i nezavisni organ, Ustavni sud bi trebalo da predstavlja instituciju u kojoj je državni subjektivitet BiH najviše došao do izražaja – navodi se u obrazloženju zakona.

Pored toga, kao argument za usvajanje predloženog zakona se navodi i mišljenje Evropske komisije o članstvu BiH u Evropskoj uniji iz 2019. godine.

Ustavni sud je tumač Ustava i zadnja instanca kada je riječ o sukobu nadležnosti između različitih nivoa vlasti. Od devet sudija Ustavnog suda, tri su međunarodne sudije. Neke odluke Ustavnog suda i dalje se ne sprovode. Profesionalnost i nezavisnost sudija Ustavnog suda treba ojačati, počevši od unapređenja kriterijuma za njihov izbor i postupaka imenovanja. Potrebno je riješiti pitanje međunarodnih sudija u Ustavnom sudu – citira se mišljenje Evropske komisije.

Usaglašavanje

Šefica Kluba poslanika SNSD-a u Parlamentu BiH Snježana Novaković Bursać potvrdila je da je pravni tim ove stranke pripremio prijedlog zakona kojim treba da bude riješeno pitanje stranih sudija Ustavnog suda.

Želja nam je da tekst zakona bude u potpunosti usaglašen sa strankama iz Republike Srpske, ali i sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda, kako bi prijedlog zakona upućen u dalju proceduru dobio jedinstvenu podršku svih relevantnih predstavnika srpskog i hrvatskog naroda koji djeluju na nivou BiH – kaže Novaković Bursać.

Ona nije željela da govori o detaljima zakona dok se o njemu ne izjasne i ostale strane kojima je upućen na usaglašavanje.

Ostavite komentar

Oglasi

Slider
Slider