BiH i Srbija otklanjaju prepreke za održavanje mostova

Izvor: RTRS

Objavio:

trebevic.net

- prije 2 mjeseci u

BiH

Foto izvor: Arhiva

Savjet ministara utvrdio je danas u Sarajevu Prijedlog sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Srbije o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova, čime će biti obezbijeđen kontinuiran i nesmetan saobraćaj.

Zaključivanjem ovog sporazuma biće otklonjene prepreke i poteškoće u vezi sa zajedničkim održavanjem i rekonstrukcijom 11 mostova na granici između BiH i Srbije, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Prema sporazumu, BiH preuzima održavanje i rekonstrukciju pet mostova, i to: putnog i putni-željezničkog preko rijeke Save između Sremske Rače i Rače, te preko rijeke Uvac – Kapija dva /ulaz u slobodnu zonu/, u Carevom Polju, te Uvac.

Srbija je preuzela održavanje i rekonstrukciju preostalih šest mostova.

Ranije je preliminarno procijenjeno da je za održavanje svih 11 mostova potrebno 12.908.478 KM, te da se na BiH odnosi ukupan iznos 4.205.035 KM. Sredstva je potrebno planirati od ove godine.

Savjet ministara donio je i odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta održavanja mostova na granici sa Hrvatskom.

Projektom, koji će bit sproveden u periodu 2020-2024. godina, obuhvaćeno je održavanje sedam mostova na rijekama Savi i Uni.

Ukupan iznos projektnih sredstava je 2.000.000 KM, koje će biti obezbijeđene iz budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, i to u iznosu od po 400.000 KM za svaku projektnu godinu. Za realizaciju odluke zaduženi su Ministarstvo komunikacija i transporta i Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara.

Usvojena je i odluka o izmjenama i dopuni odluke o odobravanju Projekta nabavke i izgradnje objekata za regionalne centre i Centralnu kancelariju Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH i izgradnje i rekonstrukcije graničnih prelaza kojom se UIO BiH odobrava dodatnih 7.000.000 KM za izgradnju Graničnog prelaza Svilaj – Donji Svilaj.

Novac će biti obezbijeđen dijelom iz sredstava od sukcesije na osnovu naplate klirinškog duga od Ruske Federacije u 2020. godini, a dijelom iz budžeta u 2021. godini.

Savjet ministara utvrdio je Prijedlog sporazuma o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju između Savjeta ministara i Vlade Hrvatske s ciljem pružanja usluga u vazdušnom saobraćaju u skladu sa zakonodavstvom Јedinstvenog evropskog neba.

Cilj ovog sporazuma je rješavanje pravnih i institucionalnih aspekata delegiranja odgovornosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju. Njegovo zaključivanje neće dovesti u pitanje princip da svaka zemlja ima potpun isključiv suverenitet nad vazdušnim prostorom iznad svoje teritorije, niti sposobnosti svake države da vrši svoja ovlaštenja u pogledu bezbjednosti i odbrane unutar svog vazdušnog prostora.

Utvrđen je i Prijedlog osnova za pokretanje postupka za pristupanje BiH Kigali amandmanu o postepenom smanjenju korištenja hidrofluorkarbona – HFC supstanci Montrealskog protokola koje oštećuju ozonski omotač Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača.

Na ovaj način BiH preduzima važan korak u primjeni pravne tekovine EU oblasti zaštite životne sredine i stvara uslove za održivi razvoj bh. privrede, kao i za dobijanje ekološke pomoći za privredu i javnu administraciju.

Ratifikacijom ovog amandmana BiH će kao zemlja u razvoju uspostaviti sistem dozvola za izvoz i uvoz ovih supstanci, te izvještavanja o njihovoj potrošnji, što je već urađeno od 2016. godine u procesu pristupanja EU.

Savjet ministara prihvatio je inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat vodosnabdijevanja Brčko, vrijedan 6,5 miliona evra.

Realizacijom projekta biće obezbijeđeni uslovi za poboljšan rad postojećeg sistema vodosnabdijevanja Brčkog i prigradskih naselja, kao i stvoriti tehničke pretpostavke za njegovo dalje širenje.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs-perioda na otplatu glavnice, a sredstva su alocirana na Brčko distrikt.

Ostavite komentar

Oglasi

Slider
Slider